Η ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ